Statutul localității
Regulamentele privind procedurile administrative
   Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre ale autorității deliberative    Regulament cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziție ale hotărârii deliberative
Hotărâri ale autorității deliberative
   Regulament pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative    Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
Hotărâri ale autorității executive
   Regulament pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive    Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
Documente și informații financiare
   Proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora    Comunicări cu privire al execuția bugetară    Bugetele aprobate, inclusv anexele acestora    Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor, inclusiv plățile restante    Buget general consolidat    Registrul datoriei publice locale    Registrul garanțiilor locale    Programul de investiții publice
Alte documente
   Regulament privind înregistrarea refuzului de a semna / contrasemna / aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate înscris    Regulament privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și ale proiectelor dispozițiilor autorității executive    Informare asupra problemelor de interes public    Informări asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ    Minutele ședințelor publice    Procesele verbale ale ședințelor autorității deliberative    Declarații de căsătorie    Oricare alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii    Oricare alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară
Declarații de căsătorie

1

Nr Data Document
133 5/27/2020 Declaratie casatorie a domnului Arteni Florin cu Ghimihgeru Alexandra-Maria Vizualizare
20 2/18/2020 Dispozitia Nr. 20 - Privind rectificarea actului de nastere Nr. 55 din 26.04.1972 - Niculae Lucian Vizualizare
- 10/24/2019 Publicatie de casatorie Vizualizare
- 10/24/2019 Publicatie de casatorie Vizualizare
175 6/28/2019 Dispozitia Nr. 175 Vizualizare
161 6/20/2019 Declaratia de casatorie Nr. 161 din 20.06.2019 Vizualizare
161 6/20/2019 Declaratia de casatorie Nr. 161 Vizualizare
153 6/12/2019 Dispozitia Nr. 153 Vizualizare
127 5/22/2019 Declaratia de casatorie Nr. 127 Vizualizare
90 4/10/2019 Dispozitia Nr. 90- Declaratie casatorie Vizualizare
20 3/28/2019 Dispozitie privind rectificarea actului de nastere nr. 55 din 26.06.1972 - Niculae Lucian Vizualizare
34 2/6/2019 Declaratie casatorie Nr. 34 Vizualizare
330 10/13/2018 Dispozitia Nr. 330 - Declaratie de casatorie Vizualizare
337 10/10/2018 Declaratia de casatorie Nr. 337 Vizualizare
266 8/22/2018 Dispozitia Nr. 266 din 22.08.2018 Vizualizare
244 7/27/2018 Dispozitia Nr. 244 din 26.07.2018 Vizualizare