Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

1 2 3

Nr Data Document
27 12/13/2022 Hotărâre privind aprobarea proiectului, e cheltuielilor aferente proiectului și a depunterii proiectului: "ACHIZIȚIONARE STAȚIE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA GURBĂNEȘTI, JUD. CĂLĂRAȘI" în cadrul Planului Naționaș de Redresare și Rezilientță al României, COMPONENTA 10 - Fondul Local Vizualizare
58 12/12/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
57 12/12/2022 Hotărâre aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești și a stațiilor de transfer Lehliu-Gară, Oltenița, Călărași, transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer la depozitul conform de deșeuri nepericuloase Ciocănești precum și colectarea, transportul deșeurilor voluminoase, deșeurilor din construcții și demolări, deșeurilor menajere periculoase din jud. Călărași Vizualizare
55 11/24/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
54 11/24/2022 Hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru lunile septembrie și cotombrie 2022 Vizualizare
53 11/24/2022 Hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între MINISTREUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE și UAT GURBĂNEȘTI, jud. Călărași, în cadrul proiectului "HUB de Servicii MMSS", Cod MySmis 130963 Vizualizare
52 11/24/2022 Hotărâre privind neasumarea responsabilității Consiliului Local al comunei Gurbănești la implementarea Programului pentru școli al României Vizualizare
51 10/31/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul III - 2022 Vizualizare
50 10/31/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
49 10/20/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
48 9/29/2022 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gurbănești nr. 42 din 24.08.2022, privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
47 9/29/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
46 9/29/2022 Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Gurbănești, județul Călărași, a unui teren arabil țn suprafață de 16,383 MP, situat în intravilanul satului Gurbănești Vizualizare
45 9/29/2022 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren proprietatea privată a comunei Gurbănești Vizualizare
44 9/29/2022 Hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Gurbănești, jud. Călărași Vizualizare
43 9/29/2022 Hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru lunile aprilie, mai și iunie 2022 Vizualizare
42 8/24/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
41 8/24/2022 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Asfaltarea drumurilor publice din interiorul localitășilor Gurbănești și Valea Presnei, UAT Gurbănești, judeșul Călărași”, aprobat pentru finanțarea prin programul național de investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivul Vizualizare
40 8/24/2022 Hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai consiliului local al comunei Gurbănești, care să fie: membru și respectiv membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din Școala Gimnazială nr. 1 Gurbănești Vizualizare
39 8/24/2022 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare