Hotărîrile Consiliului Local

1 2 3

Nr Data Document
21 3/28/2024 Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Extinderea sistemului de alimentare cu apă a localității Gurbănești astfel încât să deservească și localitatea Coțofana, comuna Gurbănești, județul Călărași” și a cheltuielilor legate de proiect. Vizualizare
20 3/28/2024 Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gurbănești nr. 38 din 27.09.2023 privind aprobarea închirierii directe a unui teren intravilan, aferent unei construcții - spațiu cu altă destinație decât locuință, proprietatea privată a comunei Gurbănești. Vizualizare
19 3/28/2024 Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gurbănești și serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local Vizualizare
18 3/28/2024 Hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna februarie 2024 Vizualizare
17 3/14/2024 Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Asfaltare drumuri publice din interiorul localităților Gurbănești și Valea Presnei, UAT GUrbănești, județul Călărași”, aprobat pentru finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Vizualizare
17 3/14/2024 Hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general acutalizat pentru obiectivul de investitii "Asfaltare drumuri publice din interiorului localitatilor Gurbanesti si Valea Presnei, UAT Gurbanesti, judetul Calarasi", aprobat pentru finatare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finatate de bugetul local pentru realizarea obiectivului Vizualizare
16 2/26/2024 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
16 2/26/2024 Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
15 2/26/2024 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economică - Studiu de Oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general de investiție ”Dezvoltare infrastructură TIC (sisteme inteligente de management) în comuna Gurbănești, județul Călărași” Vizualizare
15 2/26/2024 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economica - Studiului de Oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General pentru investitia "Dezvoltare infrastructura TIC (sisteme inteligente de management) in Comuna Gurbanesti, Judetul Calarasi" Vizualizare
14 2/26/2024 Hotarare privind aprobarea decontarii transportului cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2024 Vizualizare
1 2/7/2024 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
12 1/26/2024 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren propietatea comunei Gurbănești Vizualizare
11 1/26/2024 Hotărâre privind aprobarea Reglementării lucrului cu focul deschis și a fumatului la nivelul comune Gurbănești Vizualizare
10 1/26/2024 Hotărâre privind organizarea activității de Apărare Împotriva Incendiilor în comuna GURBĂNEȘTI Vizualizare
8 1/26/2024 Hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe anul 2024, al UAT Gurbănești Vizualizare
7 1/26/2024 Hotărâre privind utilizarea în anul 2024 a excedentului bugetar înregistrat în contul de încheiere a exercițiului bugetar la 29.12.2023 Vizualizare
6 1/26/2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
5 1/26/2024 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV - 2023 Vizualizare
3 1/26/2024 Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2024 pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416 / 2001 Vizualizare