Hotărîrile Consiliului Local

1 2 3

Nr Data Document
19 4/27/2023 Hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru secretarul general al comuunei Gurbănești, jud. Călărași Vizualizare
18 4/27/2023 Hotărâre privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul I - 2023 Vizualizare
17 4/27/2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
16 4/27/2023 Hotărâre privind aprobarea taxei pentru oficierea casatoriei în afara sediului primăriei comunei Gurbănești, jud. Călărași Vizualizare
15 4/27/2023 Hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna martie 2023 Vizualizare
14 3/29/2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
13 3/29/2023 Hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna februarie 2023 Vizualizare
12 3/15/2023 Hotărâre privind depunerea proiectului ”DOTARE CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN COMUNA GURBĂNEȘTI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” Vizualizare
11 3/15/2023 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
10 2/22/2023 Hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2023 Vizualizare
9 2/22/2023 Hotărâre privind rectifiacrea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
8 2/22/2023 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV - 2022 Vizualizare
7 2/22/2023 Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gurbănești Nr. 46 din 29.09.2022 privind constatarea apartenenței unui teren la proprietatea privată a comunei Gurbănești Vizualizare
6 1/26/2023 Hotărâre privind utilizarea în anul 2023 a excedentului bugetar înregistrat în contul de încheiere a exercițiului bugetar la 31.12.2022 Vizualizare
5 1/26/2023 Hotărțre privind utilizarea în 2023 a excedentului bugetar înregistrat în contul de încheiere a exercițiului bugetar la 31.12.2023 Vizualizare
5 1/26/2023 Hotărțre privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
5 1/26/2023 Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
4 1/26/2023 Hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna decembrie 2022 Vizualizare
3 1/26/2023 Hotărâre privind parobarea mandatării ADI ECOMANAGEMENT SALUBRIS să efectueze plata sumelor colectate de la OIREP-uri, în numele UAT COMUNA GURBĂNEȘTI, către operatorul SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA Vizualizare
2 1/26/2023 Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pr anul 2023 pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr 416 / 2001 Vizualizare