Hotărîrile Consiliului Local

1 2 3

Nr Data Document
- 5/30/2022 Statul de funcții Vizualizare
26 4/28/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
25 4/28/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul I - 2022 Vizualizare
24 4/28/2022 Hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna martie 2022 Vizualizare
22 4/28/2022 Hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local al comunei Gurbănești nr. 28 din 25.10.2021 privind constatarea apartenenței unui teren la priprietatea privată a comunei Gurbănești Vizualizare
21 4/28/2022 Hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Gurbănești Vizualizare
21 4/28/2022 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
18 4/23/2022 Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, eferente obiectivului de investiții ”Construire sistem de laimentare și distribuție gaze naturale în comuna Gurbănești și comuna Valea Argovei” întocmite în vederea includerii la finanțare în cadrul programului național de investiții - Anghel Saligny Vizualizare
18 4/23/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului pentru anul 2022 Vizualizare
20 4/21/2022 Hotărâre privind aprobara cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului de investiții ”Construire sistem de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Gurbănești” întocmite în vederea includerii la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții - Anghel Saligny Vizualizare
17 3/23/2022 Hotărâre privind aprobarea raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe trimestrul II din anul 2020 Vizualizare
16 3/23/2022 Hotărâre privind planul anual de acțiune privind serviciile sociale Vizualizare
15 3/23/2022 Hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate pentru unii debitori persoane fizice Vizualizare
14 3/23/2022 Hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale domnului Ion Gheorghe, secretar general al comunei Gurbănești, pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 Vizualizare
13 3/23/2022 Hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna decembrie 2021 și linile ianuarie și februarie 2022 Vizualizare
12 3/23/2022 Hotărâre privind acordul de parteneriat între comuna Gurbănești și Comuna Valea Argovei în vederea elaborarii documentației tehnice, depunerea proiectului în vederea obținerii finanțării Programului Naționaș de Investiții - Anghel Saligny și implementarea proiectului ”Construire sistem de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Burbănești” Vizualizare
8 2/10/2022 Hotărâre privind utilizarea în anul 2022a excedentului bugetar înregistrat în contul de încheiere a exercițiușui bugetar la 31.12.2021 Vizualizare
5 2/10/2022 Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
1 1/27/2022 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
1 1/27/2022 Hotarare privind alegerea presedintelui de comisie Vizualizare