Hotărîrile Consiliului Local

1 2 3

Nr Data Document
27 12/13/2022 Hotărâre privind aprobarea proiectului, e cheltuielilor aferente proiectului și a depunterii proiectului: "ACHIZIȚIONARE STAȚIE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA GURBĂNEȘTI, JUD. CĂLĂRAȘI" în cadrul Planului Naționaș de Redresare și Rezilientță al României, COMPONENTA 10 - Fondul Local Vizualizare
51 10/31/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul III - 2022 Vizualizare
50 10/31/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
49 10/20/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
48 9/29/2022 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gurbănești nr. 42 din 24.08.2022, privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
47 9/29/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
46 9/29/2022 Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Gurbănești, județul Călărași, a unui teren arabil țn suprafață de 16,383 MP, situat în intravilanul satului Gurbănești Vizualizare
45 9/29/2022 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren proprietatea privată a comunei Gurbănești Vizualizare
44 9/29/2022 Hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Gurbănești, jud. Călărași Vizualizare
43 9/29/2022 Hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru lunile aprilie, mai și iunie 2022 Vizualizare
42 8/24/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
41 8/24/2022 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Asfaltarea drumurilor publice din interiorul localitășilor Gurbănești și Valea Presnei, UAT Gurbănești, judeșul Călărași”, aprobat pentru finanțarea prin programul național de investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivul Vizualizare
40 8/24/2022 Hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai consiliului local al comunei Gurbănești, care să fie: membru și respectiv membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din Școala Gimnazială nr. 1 Gurbănești Vizualizare
39 8/24/2022 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
38 7/20/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
37 7/20/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul II - 2022 Vizualizare
36 7/20/2022 Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei Nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gurbănești nr. 38 din 27.12.2021 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 Vizualizare
35 6/23/2022 Hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate pentru unii debitori persoane fizice Vizualizare
34 6/23/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
33 6/23/2022 Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități pentru perioada următoare Vizualizare