Statutul localității
Regulamentele privind procedurile administrative
   Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre ale autorității deliberative    Regulament cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziție ale hotărârii deliberative
Hotărâri ale autorității deliberative
   Regulament pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative    Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
Hotărâri ale autorității executive
   Regulament pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive    Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
Documente și informații financiare
   Proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora    Comunicări cu privire al execuția bugetară    Bugetele aprobate, inclusv anexele acestora    Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor, inclusiv plățile restante    Buget general consolidat    Registrul datoriei publice locale    Registrul garanțiilor locale    Programul de investiții publice
Alte documente
   Regulament privind înregistrarea refuzului de a semna / contrasemna / aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate înscris    Regulament privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și ale proiectelor dispozițiilor autorității executive    Informare asupra problemelor de interes public    Informări asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ    Minutele ședințelor publice    Procesele verbale ale ședințelor autorității deliberative    Declarații de căsătorie    Oricare alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii    Oricare alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară
Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

1 2 3

Nr Data Document
52 6/17/2024 Dispoziție privind convocarea în ședință ”ordinară” a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare
51 6/14/2024 Dispoziție privind convocarea Comitetului Local pentru SItuații de Urgență GURBĂNEȘTI în ședință extraordinară din 14.06.2024 Vizualizare
50 6/7/2024 Dispoziție privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
49 6/6/2024 Dispoziție privind unele virări de credite în cadrul bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
48 5/24/2024 Dispoziție privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
47 5/21/2024 Dispoziție privind convocarea Comitetului Local pentru SItuații de Urgență GURBĂNEȘTI în ședință extraordinară din 10.10.2024 Vizualizare
46 5/16/2024 Dispoziție privind convocarea în ședință ”ordinară” a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare
44 5/7/2024 Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 Vizualizare
43 4/30/2024 Dispoziție privind angajarea ca asistent personal pentru persoana încadrată în gradul de ”handicap grav cu asistent personal” cu valabilitate 24 de luni Vizualizare
42 4/26/2024 Dispoziție privind încetarea dreptului la indemnizație pentru persoană cu handicap Vizualizare
40 4/22/2024 Dispoziție privind unele virări de credite în cadrul bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
38 4/18/2024 Dispoziție privind convocarea în ședință ”ordinară” a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare
37 4/15/2024 Dispoziție privind împuternicirea domnului Coman Marius-Georgial, viceprimar al comunei Gurbănești, pentru a exprima ”on-line” votul unității administrativ teritoriale - comuna Gurbănești, județul Călărași, în Adunarea Generală Ecomanagement Salubris Călărași Vizualizare
36 4/12/2024 Dispoziție privind desemnarea personalului tehnic auxiliar de pe lângă biroul electoral central de circumscripție comunală Gurbănești, pentru organizarea și desefășurarea alegerilor locale din anul 2024 Vizualizare
35 4/10/2024 Dispoziție privind convocarea în ședință ”de îndată” a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare
34 3/27/2024 Dispoziție privind menținerea acordării dreptului la venitului minim de incluziune ca urmare a modificării cpomponenței familiei și / sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune Vizualizare
33 3/27/2024 Dispoziție privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune Vizualizare
32 3/27/2024 Dispoziție privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune Vizualizare
31 3/27/2024 Dispoziție privind angajarea ca asistent personal pentru persoana adultă încadrat în grad de ”handicap grav, cu asistent personal” - valabilitate 24 luni Vizualizare
30 3/20/2024 Dispoziție privind încetarea de drept a contractului individual de muncă a domnului Marinaș Dumitru Vizualizare