Statutul localității
Regulamentele privind procedurile administrative
   Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre ale autorității deliberative    Regulament cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziție ale hotărârii deliberative
Hotărâri ale autorității deliberative
   Regulament pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative    Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
Hotărâri ale autorității executive
   Regulament pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive    Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
Documente și informații financiare
   Proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora    Comunicări cu privire al execuția bugetară    Bugetele aprobate, inclusv anexele acestora    Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor, inclusiv plățile restante    Buget general consolidat    Registrul datoriei publice locale    Registrul garanțiilor locale    Programul de investiții publice
Alte documente
   Regulament privind înregistrarea refuzului de a semna / contrasemna / aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate înscris    Regulament privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și ale proiectelor dispozițiilor autorității executive    Informare asupra problemelor de interes public    Informări asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ    Minutele ședințelor publice    Procesele verbale ale ședințelor autorității deliberative    Declarații de căsătorie    Oricare alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii    Oricare alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară
Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

1 2 3

Nr Data Document
34 3/27/2024 Dispoziție privind menținerea acordării dreptului la venitului minim de incluziune ca urmare a modificării cpomponenței familiei și / sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune Vizualizare
33 3/27/2024 Dispoziție privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune Vizualizare
32 3/27/2024 Dispoziție privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune Vizualizare
31 3/27/2024 Dispoziție privind angajarea ca asistent personal pentru persoana adultă încadrat în grad de ”handicap grav, cu asistent personal” - valabilitate 24 luni Vizualizare
30 3/20/2024 Dispoziție privind încetarea de drept a contractului individual de muncă a domnului Marinaș Dumitru Vizualizare
29 3/20/2024 Dispoziție privind concovarea în ședință ”ordinară” a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare
28 3/13/2024 Dispoziție privind concovarea în ședință ”de îndată” a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare
28 3/13/2024 Dispozitie privind convocarea in sedinta "de indata" a Consiliului Local al comunei Gurbanesti Vizualizare
27 2/26/2024 Dispoziție privind unele virări de credite în cadrul bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
27 2/26/2024 Dispozitie privind unele virari de credite in cadrul bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
26 2/26/2024 Dispoziție privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune Vizualizare
26 2/26/2024 Dispozitie privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune Vizualizare
25 2/26/2024 Dispoziție privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune Vizualizare
25 2/26/2024 Dispozitie privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune Vizualizare
24 2/16/2024 Dispoziție privind concovarea în ședință ”ordinară” a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare
24 2/16/2024 Dispozitie privind convocarea in sedinta "ordinara" a Consiliuliui Local al comunei Grubanesti Vizualizare
23 2/14/2024 Dispozitie privind aprobarea Planului de Pregatire in domeniul Situatiilor de Urgenta al comunei Gurbanesti in anul 2024 Vizualizare
22 2/2/2024 Dispoziție privind împuternicirea domnului Coman Marius-Georgian, viceprimar al comunei Gurbănești, pentru a exprima ”online” votul comunității administrativ teritoriale - comuna Gurbănești, județul Călărași, în Adunarea Generală Ecomanagement Salubris Călărași pentru asociații implicați din zona 1 Lehliu Gară Vizualizare
21 1/31/2024 Dispoziție privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru un număr de 6 titulari Vizualizare
20 1/31/2024 Dispoziție privind convocarea în ședință ”de îndată” a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare