Statutul localității
Regulamentele privind procedurile administrative
   Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre ale autorității deliberative    Regulament cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziție ale hotărârii deliberative
Hotărâri ale autorității deliberative
   Regulament pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative    Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
Hotărâri ale autorității executive
   Regulament pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive    Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
Documente și informații financiare
   Proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora    Comunicări cu privire al execuția bugetară    Bugetele aprobate, inclusv anexele acestora    Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor, inclusiv plățile restante    Buget general consolidat    Registrul datoriei publice locale    Registrul garanțiilor locale    Programul de investiții publice
Alte documente
   Regulament privind înregistrarea refuzului de a semna / contrasemna / aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate înscris    Regulament privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și ale proiectelor dispozițiilor autorității executive    Informare asupra problemelor de interes public    Informări asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ    Minutele ședințelor publice    Procesele verbale ale ședințelor autorității deliberative    Declarații de căsătorie    Oricare alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii    Oricare alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară
Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

1 2 3

Nr Data Document
105 9/4/2023 Dispoziție privind acodrdarea majorării salariului de bază din luna august 2023 a doamnei Vișan Nicoleta, expert pentru problemelr romilor și cu atribuții privind achizițiile publice, pentru proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile și / sau mecanismul de redresare și reziliență Vizualizare
104 9/4/2023 Dispoziție privind acodrdarea majorării salariului de bază din luna august 2023 a doamnei Tudor Slexandra-Cristina, consilier asistent, pentru proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile și / sau mecanismul de redresare și reziliență Vizualizare
103 9/4/2023 Dispoziție privind acodrdarea majorării salariului de bază din luna august 2023 a domnului Ion Gheorghe, secretar general al comunei Gurbănești, jud. Călărași, pentru proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile și / sau mecanismul de redresare și reziliență Vizualizare
101 8/30/2023 Dispoziție privind modificarea ajutorului social Vizualizare
100 8/30/2023 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Vizualizare
99 8/30/2023 Dispoziție privind încetarea plății dreptului de ajutor social Vizualizare
98 8/23/2023 Dispoziție privind împuternicirea domnului Coman Marius-Georgian, viceprimar al comunei Gurbănești pentru a exprima on-line votul unității administrativ teritoriale - Comuna Gurbănești, județul Călărași, în Adunarea Generală Ecomanagement Salubris Călărași pentru asociații implicați din zona 1 lehliu Gară Vizualizare
97 8/23/2023 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare
96 8/18/2023 Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor aferente procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea unui contract având ca obiect: Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție ”Servicii de actualizare plan urbanistic general (PUG), UAT Gurbănești, jud. Călărași” Vizualizare
95 8/9/2023 Dispoziție privind convocarea în ședință de îndată a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare
94 8/4/2023 Dispoziție privind acordarea majorării salariului de bază din luna iulie 2023 a doamnei Vișan Nicoleta, expert pentru problemele romilor și cu atribuții privind achizițiile publice, pentru proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile și / sau prin mecanismul de redresare și reziliență Vizualizare
93 8/4/2023 Dispoziție privind acordarea majorării salariului de bază din luna iulie 2023 a doamnei Tudor Alexandra-Cristina, consilier asistent, pentru proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile și / sau prin mecanismul de redresare și reziliență Vizualizare
92 8/4/2023 Dispoziție privind acordarea majorării salariului de bază din luna iulie 2023 a domnului Ion Gheorghe, secretarul general al comunei Gurbănești, județul Călărași, pentru proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile și / sau prin mecanismul de redresare și reziliență Vizualizare
91 8/3/2023 Dispoziție privind împuternicirea domnului Coman Marius-Georgian, viceprimar al comunei Gurbănești pentru a exprima on-line votul unității administrativ teritoriale - Comuna Gurbănești, județul Călărași, în Adunarea Generală Ecomanagement Salubris Călărași pentru asociații implicați din zona 1 lehliu Gară Vizualizare
91 8/3/2023 Dispoziție privind împuternicirea domnului Coman Marius-Georgian, viceprimar al comunei Gurbănești pentru a exprima on-line votul unității administrativ teritoriale - Comuna Gurbănești, județul Călărași, în Adunarea Generală Ecomanagement Salubris Călărași pentru asociații implicați din zona 1 lehliu Gară Vizualizare
90 7/31/2023 Dispoziție privind acordarea gradației 5, reprezentând tranșa corespunzătoare vechimii în muncă doamnei Pantazi Georgeta, având funcția publică de execuție consilieri clasa I-a, gradul profesional asistent la primaria comunei Gurbănești Vizualizare
90 7/31/2023 Dispoziție privind acordarea gradației 5, reprezentând tranșa corespunzătoare vechimii în muncă doamnei Pantazi Georgeta, având funcția publică de execuție consilieri clasa I-a, gradul profesional asistent la primaria comunei Gurbănești Vizualizare
89 7/31/2023 Dispoziție privind încetarea dreptului la indemnizație pentru persoana cu handicap Vizualizare
89 7/31/2023 Dispoziție privind încetarea dreptului la indemnizație pentru persoana cu handicap Vizualizare
88 7/31/2023 Dispoziție privind modificarea ajutorului social Vizualizare