Statutul localității
Regulamentele privind procedurile administrative
   Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre ale autorității deliberative    Regulament cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziție ale hotărârii deliberative
Hotărâri ale autorității deliberative
   Regulament pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative    Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
Hotărâri ale autorității executive
   Regulament pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive    Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
Documente și informații financiare
   Proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora    Comunicări cu privire al execuția bugetară    Bugetele aprobate, inclusv anexele acestora    Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor, inclusiv plățile restante    Buget general consolidat    Registrul datoriei publice locale    Registrul garanțiilor locale    Programul de investiții publice
Alte documente
   Regulament privind înregistrarea refuzului de a semna / contrasemna / aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate înscris    Regulament privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și ale proiectelor dispozițiilor autorității executive    Informare asupra problemelor de interes public    Informări asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ    Minutele ședințelor publice    Procesele verbale ale ședințelor autorității deliberative    Declarații de căsătorie    Oricare alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii    Oricare alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară
Proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora

1 2

Nr Data Document
7 1/26/2024 Hotărâre privind utilizarea în anul 2024 a excedentului bugetar înregistrat în contul de încheiere a exercițiului bugetar la 29.12.2023 Vizualizare
6 1/26/2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
24 6/14/2023 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
23 5/30/2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
5 1/26/2023 Bugetul inițial al comunei Burbănești pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026 Vizualizare
5 1/26/2023 Hotărțre privind utilizarea în 2023 a excedentului bugetar înregistrat în contul de încheiere a exercițiului bugetar la 31.12.2023 Vizualizare
5 1/26/2023 Hotărțre privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
5 1/26/2023 Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
- 1/26/2023 Bugetul inițial al comunei Gurbănești rectificat prin H.C.L. Nr. 6 din 26.01.2023 Vizualizare
8 2/10/2022 Hotărâre privind utilizarea în anul 2022a excedentului bugetar înregistrat în contul de încheiere a exercițiușui bugetar la 31.12.2021 Vizualizare
5 2/10/2022 Bugetul local al Comunei Gurbănești pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023 - 2025 Vizualizare
5 2/10/2022 Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
3947 2/25/2020 Aprobarea bugetului pentru anul 2020 Vizualizare
5 2/19/2020 Hotarare privind aprobarea bugetului pentru anul 2020 Vizualizare
2019 4/23/2019 Bugetul local pentru 2019 Vizualizare
30 10/14/2018 Contul d rezultat patrimonial la 30.09.2018 Vizualizare
7 8/8/2018 Buget rectificat la 07.08.2018 Vizualizare
4 2/28/2018 Hotararea Nr. 4 din - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 Vizualizare
4 2/28/2018 Hotararea Nr. 4 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 Vizualizare
724 2/16/2018 Lista investitii Nr. 724din 16.02.2018 Vizualizare