Statutul localității
Regulamentele privind procedurile administrative
   Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre ale autorității deliberative    Regulament cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziție ale hotărârii deliberative
Hotărâri ale autorității deliberative
   Regulament pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative    Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
Hotărâri ale autorității executive
   Regulament pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive    Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
Documente și informații financiare
   Proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora    Comunicări cu privire al execuția bugetară    Bugetele aprobate, inclusv anexele acestora    Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor, inclusiv plățile restante    Buget general consolidat    Registrul datoriei publice locale    Registrul garanțiilor locale    Programul de investiții publice
Alte documente
   Regulament privind înregistrarea refuzului de a semna / contrasemna / aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate înscris    Regulament privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și ale proiectelor dispozițiilor autorității executive    Informare asupra problemelor de interes public    Informări asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ    Minutele ședințelor publice    Procesele verbale ale ședințelor autorității deliberative    Declarații de căsătorie    Oricare alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii    Oricare alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară
Comunicări cu privire al execuția bugetară

1 2

Nr Data Document
31 4/10/2109 Bilant 31.03.2019 - Cheltuieli Vizualizare
31 4/10/2109 Bilant 31.03.2019 - Venituri Vizualizare
31 1/10/2109 Bilant 31.12.2018 - Venituri Vizualizare
31 1/10/2109 Bilant 31.12.2018 - Cheltuieli Vizualizare
26 4/25/2024 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul I - 2024 Vizualizare
5 1/26/2024 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV - 2023 Vizualizare
42 10/25/2023 Hotărâre privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul III - 2023 Vizualizare
30 7/19/2023 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul II - 2023 Vizualizare
18 4/27/2023 Hotărâre privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul I - 2023 Vizualizare
51 10/31/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul III - 2022 Vizualizare
25 4/28/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul I - 2022 Vizualizare
- 2/4/2020 Contul de executie la 31.12.2019 (Anexa 12 si Anexa 13) Vizualizare
30 7/22/2019 Balanta sintetica la 30.06.2019 Vizualizare
2 7/22/2019 Contul de executie 2A la 30.06.2019 Vizualizare
2 7/22/2019 Contul de executie 2A la 30.06.2019 Vizualizare
- 7/21/2019 Contul de executie 30.03.2019 si Anexele 12 si 13 Vizualizare
- 4/17/2019 Exectie 31.03.2019 Vizualizare
30 10/14/2018 Bilant 30.09.2018 Vizualizare
2 10/14/2018 Contul de executie 2A la 30.09.2018 Vizualizare
30 7/27/2018 Cont executie 30.06.2018 - Venituri Vizualizare