Statutul localității
Regulamentele privind procedurile administrative
   Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre ale autorității deliberative    Regulament cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziție ale hotărârii deliberative
Hotărâri ale autorității deliberative
   Regulament pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative    Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
Hotărâri ale autorității executive
   Regulament pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive    Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
Documente și informații financiare
   Proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora    Comunicări cu privire al execuția bugetară    Bugetele aprobate, inclusv anexele acestora    Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor, inclusiv plățile restante    Buget general consolidat    Registrul datoriei publice locale    Registrul garanțiilor locale    Programul de investiții publice
Alte documente
   Regulament privind înregistrarea refuzului de a semna / contrasemna / aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate înscris    Regulament privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și ale proiectelor dispozițiilor autorității executive    Informare asupra problemelor de interes public    Informări asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ    Minutele ședințelor publice    Procesele verbale ale ședințelor autorității deliberative    Declarații de căsătorie    Oricare alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii    Oricare alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară
Declarații de căsătorie

1 2

Nr Data Document
140 6/5/2024 Publicație căsătorie Vizualizare
66 3/13/2024 Publicație căsătorie Vizualizare
154 5/10/2023 Publicație căsătorie Vizualizare
16 4/27/2023 Hotărâre privind aprobarea taxei pentru oficierea casatoriei în afara sediului primăriei comunei Gurbănești, jud. Călărași Vizualizare
350 10/19/2022 Publicație căsătorie Vizualizare
226 6/8/2022 Publicație căsătorie Vizualizare
29 4/14/2022 Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie nr. 13 din 05.01.1971 pentru Costache Dumitru și Năstase Aurelia Vizualizare
423 12/21/2021 Publicatie casatorie Vizualizare
401 12/6/2021 Dispozitia Nr 401 - Publicatie casatorie Vizualizare
73 11/11/2021 Dispozitie privind rectificarea actului de mastere nr. 149 din 02.10.1969 privind pe cetateanul Creata Marian Vizualizare
353 11/3/2021 Publicatie de casatorie pentru Pena Petrica si Bradu Loreidana Vizualizare
305 9/29/2021 Publicatie casatorie Vizualizare
57 8/26/2021 Privind rectificarea actului de deces nr. 43 din 15.05.1945 - Tudor Ivan Vizualizare
212 7/14/2021 Publicatie casatorie Nr 212 din 14.07.2021 Vizualizare
212 7/14/2021 Publicatie casatorie Nr 212 din 14.07.2021 Vizualizare
185 6/15/2021 Publicatie casatorie Vizualizare
163 6/2/2021 Publicatie casatorie Vizualizare
153 5/19/2021 Dispozitia nr. 153 din 19.05.2021 - Declaratie de casatorie Vizualizare
153 2/19/2021 Publicatie casatorie Vizualizare
227 9/2/2020 Pulicatie casatorie Nr. 227 Vizualizare