pagina pentru solicitare informatii
Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instutuției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
Conform art. 22 din Legea Nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază, sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității oir a instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de la art. 7 din lege.