Dispozițiile primarului


1 2 3

Nr Data Document
44 5/7/2024 Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 Vizualizare
43 4/30/2024 Dispoziție privind angajarea ca asistent personal pentru persoana încadrată în gradul de ”handicap grav cu asistent personal” cu valabilitate 24 de luni Vizualizare
42 4/26/2024 Dispoziție privind încetarea dreptului la indemnizație pentru persoană cu handicap Vizualizare
40 4/22/2024 Dispoziție privind unele virări de credite în cadrul bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
38 4/18/2024 Dispoziție privind convocarea în ședință ”ordinară” a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare
37 4/15/2024 Dispoziție privind împuternicirea domnului Coman Marius-Georgial, viceprimar al comunei Gurbănești, pentru a exprima ”on-line” votul unității administrativ teritoriale - comuna Gurbănești, județul Călărași, în Adunarea Generală Ecomanagement Salubris Călărași Vizualizare
36 4/12/2024 Dispoziție privind desemnarea personalului tehnic auxiliar de pe lângă biroul electoral central de circumscripție comunală Gurbănești, pentru organizarea și desefășurarea alegerilor locale din anul 2024 Vizualizare
35 4/10/2024 Dispoziție privind convocarea în ședință ”de îndată” a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare
34 3/27/2024 Dispoziție privind menținerea acordării dreptului la venitului minim de incluziune ca urmare a modificării cpomponenței familiei și / sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune Vizualizare
33 3/27/2024 Dispoziție privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune Vizualizare
32 3/27/2024 Dispoziție privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune Vizualizare
31 3/27/2024 Dispoziție privind angajarea ca asistent personal pentru persoana adultă încadrat în grad de ”handicap grav, cu asistent personal” - valabilitate 24 luni Vizualizare
30 3/20/2024 Dispoziție privind încetarea de drept a contractului individual de muncă a domnului Marinaș Dumitru Vizualizare
29 3/20/2024 Dispoziție privind concovarea în ședință ”ordinară” a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare
28 3/13/2024 Dispoziție privind concovarea în ședință ”de îndată” a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare
28 3/13/2024 Dispozitie privind convocarea in sedinta "de indata" a Consiliului Local al comunei Gurbanesti Vizualizare
27 2/26/2024 Dispoziție privind unele virări de credite în cadrul bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
27 2/26/2024 Dispozitie privind unele virari de credite in cadrul bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
26 2/26/2024 Dispoziție privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune Vizualizare
26 2/26/2024 Dispozitie privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune Vizualizare