Dispozițiile primarului


1 2 3

Nr Data Document
32 4/28/2022 Dispoziție privind încetarea ajutorului pentru doamna Achim Elena Vizualizare
31 4/21/2022 Dispoziție privind convocarea în ședință ”ordinară” a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare
30 4/20/2022 Dispoziție privind convocarea în ședință ”de îndată” a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare
29 4/14/2022 Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie nr. 13 din 05.01.1971 pentru Costache Dumitru și Năstase Aurelia Vizualizare
28 3/29/2022 Dispoziție privind aprobarea planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență al comunei Gurbănești în anul 2022 Vizualizare
27 3/25/2022 Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Gurbănești - domnul Ion Gheorghe Vizualizare
9 2/1/2022 Dispozitie privind convocarea in sedinta "ordinara" a Consiliului Local al comunei Gurbanesti Vizualizare
7 1/31/2022 Dispozitie privind acordarea gradatiei 5, reprezentand transa corespunzatoare vechimii in munca doamnei Niculae Ioana, avand functia publica de executie consilier clasa I-a, gradul profesional "asistent" la Primaria coumunei Gurbanesti Vizualizare
5 1/20/2022 Dispozitie privind convocarea in sedinta "ordinara" a consiliului Local al comunei Gurbanesti Vizualizare
1 1/6/2022 Dispozitie cu privire la constituirea comisiei de evaluare a ofertelor aferente procedurilor de achizitie publica pentru atribuirea unui contract de lucrari avand ca obiectiv: "Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii: Reabilitarea, modernizarea, extinere (desfiintre copuri C2 si C3), dotare Scoala Gimnaziala Nr. 1, Sat Gurbanesti, Comuna Gurbanesti" Vizualizare
83 12/20/2021 Dispozitie privind convocarea in sedinta "ordinara" a Consiliului Local al comunei Gurbanesti Vizualizare
81 12/17/2021 Dispozitie privind convocarea in sedinta "extraordinara" a Consiliului Local al comunei Gurbanesti Vizualizare
80 11/26/2021 Dispozitie privind reconstituirea comisiei de casare a patrimoniului apartinand unitatii administrativ teritoriale - comuna Gurbanesti Vizualizare
79 11/26/2021 Dispozitie privind reconstituirea comisiei de inventariere a bunurilor ce apartin Unitatii Administrativ Teritoriale Gurbanesti Vizualizare
75 11/18/2021 Privind convocarea in sedinta "ordinara" a consiliului local al comunei Gurbanesti Vizualizare
74 11/11/2021 Privind numirea unui gestionar al bunurilor ce apartin patrimoniului comunei Gurbanesti Vizualizare
72 11/3/2021 Privind reconstituirea comisiei pentru efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si pentru aprobarea normelor proprii privind inventarierea patrimoniului Vizualizare
71 11/3/2021 Privind desemnarea domnului Tudor Lucian, sofer la Serviciul Voluntar pentru SItuatii de Urgenta Gurbanesti, pentru indeplinirea atributiilor ce revin domnului Oancea Cornel, sofer in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gurbanesti, in perioada cand acesta se afla in concediu pentru ingrijire copil pana la indeplinirea varstei de 2 ani Vizualizare
70 11/3/2021 Privind convocarea in sedinta "de indata" a Consiliului Local al comunei Gurbanesti Vizualizare
68 10/27/2021 Privind suspendarea contrsactului individual de munca al domnului Oancea Cornel, din functia de sofer, personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gurbanesti Vizualizare