Dispozițiile primarului


1 2 3

Nr Data Document
80 11/21/2022 Dispoziție privind reconstituirea comisiei de inventariere a bunurilor ce aparțin Unității Administrativ Teritoriale Gurbănești Vizualizare
79 11/21/2022 Dispoziție privind reconstituirea comisiei de inventariere a bunurilor ce aparțin Unității Administrativ Teritoriale Gurbănești Vizualizare
78 11/17/2022 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare
77 11/17/2022 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petroliferi, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere pentru perioada 01.11.2022 - 31.03.2023 Vizualizare
76 11/16/2022 Dispoziție privind desemnarea reprezentanților în comisia de soluționare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului Vizualizare
75 11/7/2022 Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Samoilă Nicoleta Vizualizare
74 11/4/2022 Dispoziție privind autorizarea funcționării pe teritoriul administrativ teritorial al comunei Gurbănești a unei companii de transport public Vizualizare
73 11/4/2022 Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii locuinței avariate în urma incendiului produs în data de 19.10.2022 Vizualizare
71 10/31/2022 Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Vizualizare
70 10/31/2022 Dispoziție privind acordarea ajutorului social Vizualizare
69 10/31/2022 Dispoziție privind acordarea ajutorului social Vizualizare
68 10/24/2022 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare
67 10/20/2022 Dispoziție privind desemnarea domnului Coman Marius-Georgian, viceprimar al Comunei Gurbănești, pentru exercitarea unor atribuții ale primarului Comunei Gurbănești, prevăzute la art. 155, alin (1), lit (c) și alin (4) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a guvernului nr. 57/2019 din 03.07.2019, privind Codul Administrativ al României Vizualizare
66 10/19/2022 Dispoziție privind convocarea în ședință ”de îndată” a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare
65 9/29/2022 Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Vizualizare
64 9/29/2022 Dispoziție privind acordarea ajutorului social Vizualizare
63 9/29/2022 Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Vizualizare
62 9/29/2022 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Vizualizare
61 9/29/2022 Dispoziție privind încetarea ajutorului pentru doamna Nedu Gherghina - Valentina Vizualizare
60 9/21/2022 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Gurbănești Vizualizare