Consultare publică privind implementarea principiului “plătește pentru cât arunci”
15.11.2022
imagine articol reprezentativ
In conformitate cu OUG 92/2022 privind regimul deseurilor, in desfasurarea activitatii de colectare si transport deseuri menajere si similare celor menajere, trebuie imple mentat instrumentul economic “plateste pentru cat arunci”, bazat pe unul sau mai multe dintre elementele specificate la art. 17, alin. 5, lit. h), respectiv: 1) Volum; 2) Frecventa de colectare; 3) Greutate; 4) Saci de colectare personalizati. 1) Volum Adaptarea posibil itatii de colectare prin volum implica urmatoarele aspecte: - determinarea exacta a numarului de gospodarii din fiecare UAT si a numarului de persoane din fiecare gospodarie; - fiecare gospodarie va primi un numar de pubele proportional cu numarul de persoane, iar operatorul de colectare va prelua doar acele pubele calculate la un indice de generare egal pentru toti locuitorii dintr o zona (pentru fiecare zona se va stabili, impreuna cu Administratia, cantitatea de deseu pe care o vom ridica per persoana de la fiecare locuinta) Aceasta modalitate presupune achizitionarea de pubele al caror cost va fi inclus in tariful de operare. 2) Frecventa Adoptarea acestui principiu presupune o colectare la o frecventa mai mare sau mai mica, cu implicare directa asupra tariful ui platit. Si in aceasta varianta se impune achizitionarea de pubele, iar operatorul le va colecta doar pe acestea. 3) Greutatea Aplicarea acestei metode presupune ca operatorul sa faca investitii pentru dotarea autogunoierelor cu sistem de cantarire, iar pu belele cu care vor fi echipate gospodariile vor acea cip de identificare si vom putea masura cantitatea de deseu colectat de la fiecare gospodarie, cu influenta asupra sumei pe care cetatenii o vor plati. Si in aceasta situatie gospodariile vor fi dotate c u pubele al caror cost va fi inclus in tarif. 4) Saci inscriptionati Operatorul va fundamenta tariful la care va ridica deseul ce se va preda in saci inscriptionati, cu diferite posibilitati de incarcare (exp. 30, 60, 90 l). Plata serviciului se va face la m omentul achizitionarii sacilor inscriptionati, fiecare gospodarie urmand a si dimensiona costurile in functie de necesitate. Va aducem la cunostinta ca, in situatia in care nu implementam in regim de Va aducem la cunostinta ca, in situatia in care nu implementam in regim de urgenta acest principiu economic, suntem pasibili de amurgenta acest principiu economic, suntem pasibili de amenzi aplicabile de Garda de enzi aplicabile de Garda de Mediu, care vor influenta in mod negativ costurile suportate de populatie.Mediu, care vor influenta in mod negativ costurile suportate de populatie. Dorim sa va informam ca, la momentul actual, deoarece acest principiu nu este Dorim sa va informam ca, la momentul actual, deoarece acest principiu nu este implementat, toti cetatenii platesc la fel indiferent de cantitatea generatimplementat, toti cetatenii platesc la fel indiferent de cantitatea generata, ceea ce face a, ceea ce face ca marea majoritate a cetatenilor sa suporte si costurile care ar trebui descarcate doar ca marea majoritate a cetatenilor sa suporte si costurile care ar trebui descarcate doar pe un numar bine determinat de cetateni (in cantitatea cantarita, care constituie pe un numar bine determinat de cetateni (in cantitatea cantarita, care constituie elementul cel mai important in fundamentarea tarifului, se includ si elementul cel mai important in fundamentarea tarifului, se includ si deseuri provenite deseuri provenite din demolari, reparatii, mobilier, elemente care nu constituie deseu menajer, dar duc din demolari, reparatii, mobilier, elemente care nu constituie deseu menajer, dar duc la cresterea tarifului).la cresterea tarifului). Asteptam propunerile dumneavoastra la urmatoarele adrese: Asteptam propunerile dumneavoastra la urmatoarele adrese: - ecomanecomanagementsalubris@yahoo.comagementsalubris@yahoo.com - agentzona1@salubriscl.roagentzona1@salubriscl.ro - agentoltenita@salubriscl.roagentoltenita@salubriscl.ro - agentzagentzona3@salubriscl.roona3@salubriscl.ro - agentzona4@salubriscl.roagentzona4@salubriscl.ro si la telefon: si la telefon: 0787.329.758 si 0787.807.1030787.329.758 si 0787.807.103 Perioada consu Perioada consultarii publice: de la data 16.11.2022 ltarii publice: de la data 16.11.2022 la datala data15.12.2022.15.12.2022.

Document
Citiți anunțul complet Vizualizare